Vandetõlge ja apostill

2020. aastast on vandetõlge  ainus variant, kui soovite, et teie dokumendist valmiks ametlik tõlge eesti keelest võõrkeelde või võõrkeelest eesti keelde. Notariaalselt kinnitatud tõlkeid enam ei tehta. Seda nõuet reguleerib Eesti Vabariigi vandetõlgi seadus. Võtke ühendust ja aitame Teid vandetõlgi leidmisel. 

Apostille on Notarite Koja määratluse kohaselt tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus. Apostille lisatakse Eesti Vabariigis välja antud avalikele dokumentidele, sh haldusdokumentidele (diplomid, tunnistused, tõendid, õiendid, teatised vms); kohtu või sellega seotud ametiasutuse väljastatud dokumentidele; notari või vandetõlgi dokumentidele. Apostillimine tehakse vaid paberkujul dokumentidele, millel on väljastaja reaalne allkiri. Digiallkirjaga dokumentidest saab apostillida vaid riigieksamitunnistusi, millele on notaril ligipääs. 

Apostille ainult originaaldokumendile

Tõlget ei saa apostillida! Apostille saab kinnitada ainult eestikeelsele originaaldokumendile, et tõendada selle väljastanud isiku pädevust. 

Kui toote oma dokumendi meile tõlkida, pidage silmas järgmist. 

·         Vandetõlk tõlgib dokumentide originaale.

·         Eestis on apostillimine võimalik ainult Eestis välja antud dokumentide puhul. Tutvuge apostilliga seotud nõuetega Notarite Koja lehel.

·         Välismaal väljastatud dokumentidele tuleb vajadusel apostille lisada riigis, kus need välja anti.

·         Passe ja ID-kaarte ei tõlgita – need on rahvusvaheliselt tunnustatud dokumendid ka algkujul. Samuti ei tõlgita ladina tähestikus kirjetega apostilli, mis on vastavalt Haagi konventsioonile Eestis vastuvõetav ka algkeeles.

·         Inglise, prantsuse ja saksa keeles väljastatakse sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendeid ning rahvastikuregistri väljavõtteid, mida saate taotleda perekonnaseisuameti registriosakonnast.

·         Dokumendi apostillimine ei ole vajalik, kui seda kasutatakse riigis, millega Eesti on sõlminud õigusabilepingu. Alates 2012. aasta juunist ei ole enam tarvis apostillida Eestis või Soomes välja antud perekonnaseisuandmete väljavõtteid.