Translation

At Scriba Translation Agency, we offer translation for a wide range of texts: contracts, advertisements, user manuals, web pages, brochures, art exhibit introductions, yearbooks, information leaflets, documents for clinical studies, subtitles, popular science and scientific literature, product catalogues, scientific articles, scientific journals etc. Following is an overview of some text types that we commonly face.

LEGAL TRANSLATION

Translating legal texts is probably one of the more complex specialties of non-literary translation, as the target text must be just as inambiguous as the source text, nothing can be lost in translation.

Legal translation involves translating the following legal acts:

•         acts of law;

•         regulations;

•         government's official decisions;

•         legal documents.

We guarantee full data protection in translating sensitive and confidential documents. Our translators have a wide range of experience in translating legal documentation and texts. 

TECHNICAL TRANSLATION

Tehnikatõlge moodustab praegusest tõlketurust suure osa ning siia alla kuuluvad erinevad valdkonnad:

•         manufacturing;

•         agriculture;

•         maritime affairs;

•         medicine;

•         infotechnology;

•         exact sciences;

•         environmental protection and technology;

•         construction etc.

Much alike how in legal translation, it is important to keep in mind some aspects of technical translation.

The text must be:

•         unambiguous;

•         easily comprehensible;

•         as concise as possible (e.g. warnings in user manuals).

A good technical translation is born in cooperation between specialists and translators. Naturally, translators get acquainted with the field, but consult the client's specialists for the most accurate results. Working together, the linguistic and terminological aspects of the text will be of the best quality.

In translating texts about machines and programmes, it is of great help for the translator to be able to use the machine or see someone else do it. This will help imagine the actions written down and help avoid miscommunications which might end up in translation otherwise. 

Here the customer can help the translator out and introduce the specifics of their program or machine.

TRANSLATION OF USER MANUALS

One of many Üks mitmest tarbetõlke teenusest, mida Scriba pakub, on kasutusjuhendite tõlkimine. Scriba on tõlkinud näiteks trenažööride, pumbaseadmete, veepuhastite, lennuki jahutussüsteemide, mobiiltelefonide, ventilatsiooniseadmete kasutusjuhendeid, kemikaali ohutuskaarte jmt. Nii nagu teiste spetsiifiliste tekstidega töötamine, eeldab ka kasutusjuhendite tõlkimine eriettevalmistust ning piisavalt teadmisi ja kogemusi.

Scriba tõlkebüroo garanteerib klientidele, et leiab oma andmebaasist tõlkija, kes on antud valdkonnas kõige pädevam. Tiheda koostöö tulemusel kliendiga jõuavad meie tõlkijad ja toimetajad parima lahenduseni.

KASUTUSJUHENDI TÕLKIMISE TÖÖPROTSESS

Kasutusjuhendi tõlget tellides on oluline, et tegemist oleks juhendi viimase versiooniga, kuhu enam muudatusi ei tehta, sest poole tõlkimise pealt ilmsiks tulevad uuendused tähendavad lisatööd ja -kulutusi.

Järgnevalt on oluline, et fail oleks salvestatud võimalikult lihtsalt redigeeritavas formaadis, näiteks MS Wordis. Paberil esitatav tekst tekitab lisakulutusi, kuna kasutusjuhendi puhul nõuab lisatööd piltide skaneerimine ja kujundamine. Mida lihtsamini tõlkija ja kujundaja tekstile ja selle osadele ligi pääsevad, seda kiiremini ja soodsamalt jõuab valmis töö kliendini.

Tõlkimisel teeb tõlkija süstemaatilist terminitööd ning jälgib iseseisvalt ja koostöös kliendiga, et kõik tekstis kasutatavad mõisted oleksid õiged. Küsimuste esitamine ja kliendi tagasiside on igati loomulikud protsessi osad.

KODULEHE TÕLGE

Tänapäeval on ettevõtete peamine visiitkaart nende kodulehekülg: eriti siis, kui oma teenuseid ja tooteid müüakse välisriikidesse. Seega on oluline, et veebilehel oleks alustuseks ilus emakeelne tekst ning et see oleks korrektselt vajalikesse võõrkeeltesse tõlgitud. Ka keeletoimetajal on kodulehe tõlkimisel oma roll. On ekslik arvata, et tõlkimisel piisab vaid tõlkijast. Alati on kasulik, kui keegi teine teksti värske pilguga üle vaatab. Seega tasub juba kohe kodulehe arendamise alguses kaasata töösse mõni keeletoimetaja, et tõlkimisse ei jõuaks vigadega tekst, mis teeb tõlkija töö raskemaks. Scriba kinnitab, et teie kodulehe teksti vaatab pärast tõlkimist üle ka toimetaja, kes annab tööle viimase lihvi.

Please send us your text in Word or Excel format, this will allow us to calculate the exact price offer and needed time.