Eesti keel ei püsi paigal, normid muutuvad ja aeg-ajalt läheb lihtsalt meelest, kuidas peaks midagi kirjutama või vormistama. Seega jagame Scriba pisikeses bloginurgas keelealaseid küsimusi, millega oma töös sagedasti kokku puutume. Kasutame allikatena Eesti Keele Instituudi Keelenõuvakka, Ametniku soovitussõnastikku, ÕSi ja muud raudvara.
Siit tuleb esimene mõttetera!
Kas teadsite, et läbi viib ainult tee? Enamasti on "läbiviimine" täiesti tühi sõna ja selle võib julgelt ära jätta. Näiteks "Tööde läbiviimise kvaliteet oli suurepärane" asemel oleks parem "Tööde kvaliteet oli suurepärane". Kui tahta siiski rõhutada tegevust või protsessi, on paslik tegusõna "korraldama" või "pidama". Näiteks "Kontserdi edukaks läbiviimiseks palume esinejatel mitte hilineda" asemel "Kontserdi edukaks korraldamiseks palume esinejatel mitte hilineda" (Meile meeldiks öelda veelgi lühemalt: "Kontserdi õnnestumiseks palume esinejatel mitte hilineda"). 
Igasugused läbiviimised võtavad enamasti kaasa muu kantseliidi ja lõpuks on lause niivõrd hägune, et sellest on kõigil raske aru saada: "Tööde läbiviimist teostab koheselt alltöövõtja." Seega tasub enda keelekasutust jälgida ning püüelda mõtteselge, kantseliidivaba ja korrektse tekstiloome poole. Kui kahtled, siis kontrolli, uuri allikaid või küsi abi professionaalidelt.