Pakume soodsalt raamatupidamise aastaaruannete tõlget. Küsi pakkumist meilt!

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine tähendab seda, et materjal kohandatakse sihtkeele kultuuri, traditsioonide ja seadustega. Enamasti peetakse selle all silmas just tarkvara ja firmade kodulehekülgede tõlkimist ja kohandamist, aga üha rohkem kuuluvad lokaliseerimisele ka kasutusjuhendid, visiitkaardid, brošüürid ja muu taoline. Tegemist on küllaltki palju aega ja ressursse nõudva protsessiga, mis kaasab väga erinevate alade spetsialiste (arendajad, kujundajad, tõlkijad jne), kelle tihe koostöö toote või teenuse arendamisel tagab kõige parema tulemuse.

Sel teemal rääkides on väga levinud kasutada lühendeid i18n ja l10n, millest esimene tähendab internatsionaliseerimist ja teine lokaliseerimist. Need lühendid on tulnud ingliskeelsetest sõnadest internationalization ja localization, millest on võetud esimene ja viimane täht ning arvud 18 ja 10 tähistavad tähemärkide arvu, mis nende vahele jäävad.

Kuna tegemist on laiaulatusliku tööga, peab kõik eelnevalt nii täpselt kui vähegi võimalik paika pandud olema. Tavalise tõlkimisega võrreldes on siin veelgi olulisem, et tõlketeenuse osutajani jõuaks tarkvara või veebilehe viimane versioon. Seda just sellepärast, et lokaliseerimise protsessi on kaasatud niivõrd palju inimesi, kes peavad oma töö uuesti üle vaatama ja parandusi tegema, kui see peaks vajalikuks osutuma. Lokaliseerimine on aga niigi palju aega ja kulutusi nõudev protsess, et selliseid juhtumeid oleks igal juhul targem vältida.

Lokaliseerimine on tähtis mitmes mõttes.

 • Esiteks eelistavad inimesed kasutada tooteid ja teenuseid, mis on nende emakeeles. Seda mõistagi seetõttu, et emakeelest on kõige lihtsam aru saada.
 • Teiseks annab lokaliseerimine kliendile mõista, et ta on firmale oluline, ükskõik mis keeles klient ka räägib, ning et teenusepakkuja on võimeline vaeva nägema iga oma kliendi nimel.
 • Kolmanda põhjusena võib mainida veel seda, et toodet, mis ei ole vastavuses riigi seadustega, on keeruline, kui mitte võimatu kasutada. Näiteks majandustarkvara, mis on tehtud Inglismaal, ei ole automaatselt kasutatav Eestis.

Täpselt mida ja kui suures ulatuses lokaliseerida tuleb, oleneb alati konkreetsest projektist ja tootest/teenusest. Ideaaljuhul kuulub lokaliseerimisele kõik projektiga seonduv alustades veebilehest ja reklaamist ning lõpetades kasutusjuhendite ja tehnilise toega. Samas tuleb tihtipeale nii mõnedki asjad lokaliseerimisest välja jätta, et vähegi eelarvesse mahtuda. Nii võib näiteks kõrvale jätta osa veebilehtede alalehekülgi, mis ei oma konkreetses kultuuriruumis nii suurt tähtsust. Kui suur ja milline osa tuleb lokaliseerida, selgub eelneva turuanalüüsi käigus.

Koostöö kliendiga

Kui olete otsustanud oma tootega uuele turule minna, tuleb kindlasti vastava teenusepakkujaga ühendust võtta. Teile endale on kasulik, kui juba väga varajasest arengustaadiumist alates töötab koos teiega lokaliseerimise spetsialist, kes oskab välja tuua punkte, mida peaks näiteks kujundamisel arvesse võtma, et lokaliseerimist lihtsustada. Kui soovite, aitame leida ka veebilehe kujundaja ning arendaja. Ettevalmistused lokaliseerimiseks on täpsemalt välja toodud allpool.

Kõigi tekstide kirjutamisel soovitame kasutada vähemalt mõne meie spetsialisti abi, kuna tõlke kvaliteet oleneb ka algteksti kvaliteedist. Asjatundja suudab kohe alguses vältida võimalike vigade sattumist tekstidesse, mis lähevad tõlkimisse. Ühtlasi garanteerite selle, et originaaltekstid on professionaalselt koostatud ning jätavad firmast hea mulje.

Lokaliseerimise vahendid

Kuna tegemist on niivõrd paljusid inimesi hõlmava ettevõtmisega, mängivad lokaliseerimisel tähtsat rolli mitmed keelelised ja tehnoloogilised abivahendid. Mitte keegi ei saa abivahenditeta tagada seda, et erinevate alade spetsialistid kasutavad kõiki üldmõisteid samamoodi. Eriti oluliseks muutub terminibaas uuenduste tegemisel, kui mingil põhjusel teeb neid inimene, kes on harjunud kasutama mõnevõrra teistsugust terminoloogiat.

Samal otstarbel on vajalik ka tõlkemälude kasutamine ning eriti oluline on, et nii tõlkemälud kui ka terminibaas oleksid kõikidele ligipääsetavad. Tarkvaras ja kodulehtedel on tihti palju korduvat informatsiooni ning tõlkemälude kasutamine vähendab tunduvalt töömahtu.

Veebilehtede lokaliseerimisel on tähtis ka GMS (Globalization Management System), mis on spetsiaalselt välja töötatud n-ö otsingumootor, mis jälgib pidevalt veebilehe sisu ning annab igasugustest uuendustest ja muudatustest kas tõlkijale või toimetajale teada. Selle teabe alusel on võimalik teha vastavad muudatused ka teistes keeltes, ilma et tõlkija peaks ise kogu aeg kodulehte ja selle sisu jälgima.

Mida silmas pidada lokaliseerimisel

 • Tekst peab olema kirjutatud võimalikult selgelt ja arusaadavalt, et selle tõlkimine lihtsalt ja kiiresti läheks, vältima peaks idioome ja kultuurilise alatooniga väljendeid.
 • Tõlgitavale materjalile peab olema kerge ligi pääseda – see ei tohiks olla graveeritud jne.
 • Kujundus peaks olema võimalikult paindlik, tuleb arvestada sellega, et sõnade pikkused on erinevates keeltes erisugused.
 • Kasutama peaks Unicode'i süsteemi, et ei tekiks probleemi kahebaidiste märgistikega (nt Jaapani keel).
 • Kui lokaliseerite oma toodet mitmesse eri keelde/kultuuri, siis on oluline jälgida, et kõik versioonid saaksid enam-vähem samal ajal valmis ja et võimalik oleks simship (ingl k simultaneous shipment), sest vastasel korral võivad kliendid ja kasutajad ära harjuda originaalkeelse variandiga ning lokaliseerimisele on asjata raha kulutatud.

Ettevalmistused lokaliseerimiseks

 • turu-uuring,
 • internatsionaliseerimine,
 • kujunduse tegemine,
 • süsteemi arendus.

Lokaliseerimisele eelneb kõigepealt üldine turu-uuring, mis viiakse läbi sihtkeele kultuuriruumis ning mis määrab nii reklaamistrateegiad kui ka selle, millele lokaliseerimisel rohkem tähelepanu pöörata. Lokaliseerimine on tegelikkuses üks osa firma tegevuse globaliseerimisprotsessist. Sellele eelneb ettevalmistav osa – internatsionaliseerimine, mis põhimõtteliselt tähendab tehniliste takistuste eemaldamist ning tõlkijate töö lihtsustamist. Internatsionaliseerimise üks tähtsamaid ülesandeid on eraldada kogu tõlgitav tekst programmeerimiskoodist. Tänu sellele ei pea tõlkijad ise vajalikku teksti taga otsima ning koodis muudatusi tegema, mis välistab ka vigade tekkimise programmis.

Kujunduse seisukohalt on oluline meeles pidada, et sõnad ja väljendid ei ole erinevates keeltes sama pikad. See tähendab aga seda, et veebilehe menüüde laius ja pikkus peaksid olema lihtsalt muudetavad, kui kodulehte teise keelde tõlkida tahetakse. Samal ajal ei tohiks osade elementide suuruse muutmine rikkuda üldpilti. Sellepärast olekski kõige parem, kui ka kujundamise selles etapis oleks käepärast keeleline nõuandja, kes oskab hinnata sõnade pikkusest tulenevaid erinevusi.

Arenduse külje pealt peaks keskenduma sellele, et süsteem toetaks erinevaid keelesüsteeme ning kasutama peaks juba mainitud Unicode'i standardit. Kahe silma vahele ei tohi ka jätta erinevate aadressi- ja kuupäevavormingute võimaldamist.

Lokaliseeritud materjali testimine

Kuigi internatsionaliseerimine peaaegu garanteerib selle, et lokaliseeritava tarkvara koodi ei tehtaks kogemata muudatusi, tuleb kogu lokaliseeritud materjal enne kliendini toimetamist ka testida. See aitab kindlaks teha, kas kõik kasutajaliidese funktsioonid töötavad korralikult, dialoogikastid on õigesti kujundatud ja programm töötab korralikult. Testimine on oluline nii tarkvara kui ka veebilehtede puhul, kuna mõlemas võib esineda vigu. Millele testimisel rohkem tähelepanu pöörama peab, oleneb konkreetsest projektist.

» Küsi hinnapakkumist lokaliseerimisele…