Pakume soodsalt raamatupidamise aastaaruannete tõlget. Küsi pakkumist meilt!

Kodulehe tõlge

Tänapäeval on ettevõtete peamiseks visiitkaardiks nende kodulehekülg, eriti siis, kui oma teenuseid ja tooteid müüakse välisriikidesse. Seega on oluline, et veebilehel oleks alustuseks ilus emakeelne tekst ning teiseks, et see oleks korrektselt vajalikesse võõrkeeltesse tõlgitud. Peale tõlkijate on siin vaja ka arvutispetsialisti, kes alustuseks kogu teksti üldse veebilehelt kätte saab ja pärast tõlkimist-toimetamist selle kodulehe kujunduse ja koodiga uuesti kokku paneb.

Kodulehtede tõlkimine kuulub suures osas lokaliseerimise alla, sest tõenäoliselt on vaja teha peale teksti tõlkimise veel muidki muudatusi:

  • Näiteks pilte ning mõnikord ka värve vahetada, et veebileht teises kultuuris vastuvõetav oleks.
  • Rolli võib mängida ka harjumus, näiteks millises järjekorras on inimesed harjunud informatsiooni lugema ja kuidas see esitatud on.

Siinkohal võib paralleele tõmmata näiteks reklaamidega. See, mis on naljakas või huvitav prantslase jaoks, võib eestlasele tunduda kohatu või lihtsalt imelik.

Kodulehe tõlkimise keerukus

Kodulehe tõlkimise teeb keeruliseks see, et tekst ei ole failina ette antud, vaid tuleb veebilehelt nii-öelda kokku korjata. Kõigepealt tuleb kliendiga kokku leppida, millised lehed üldse tõlkimist vajavad. Üldiselt on ikka nii, et emakeelsel lehel on rohkem informatsiooni kui võõrkeelsel. Seda juba näiteks sellepärast, et osa teabest on kohaliku tähtsusega.

Kui aga mingi osa lehest jääbki tõlkimata, võib vajalikuks osutuda kujunduse muutmine, sest ära tuleb võtta näiteks mõned lingid, menüüribad, valikuvõimalused või muu taoline, mida teises keeles vaja ei ole. See aga võib tekitada lehele mõne tühja koha, mis nüüd täitmist vajab. Selleks pakume oma kujundaja abi ning teeme kliendiga tihedat koostööd.

Järgmiseks tuleb vaadata, kus on tõlkimist vajav tekst, sest tõlkida tuleb kõik menüüd, veateated, tekst nuppudel (salvesta, tühista jne), kodulehe pealkiri, veebilehesisesed lingid ja veel palju muud. Kodulehte tõlkides peab arvestama sellega, et teksti on rohkem kui esialgu arvatakse.

Meie tõlkija ja IT-ekspert töötavad koos ning vajadusel või võimalusel teevad koostööd ka kliendi spetsialistiga, kes on tuttav tõlkimisel oleva veebilehe lahendustega. Meie sertifitseeritud spetsialist oskab tõlkijat kodulehtede tõlkimisel hästi aidata ning lõpptulemuseks on alati korrektselt tõlgitud ja töötav veebileht.

Ka keeletoimetajal on kodulehe tõlkimisel oma roll. Peab aga nentima, et väga tihti pööratakse veebilehtedel tähelepanu peamiselt kujundusele ja programmeerimiskoodile, lehe keeleline pool jääb aga tagaplaanile. Enamasti on selle põhjuseks kokkuhoid, kuid tegelikkuses võib see kätte maksta, sest lohakas keelekasutus ja vigadest kubisev tekst ei jäta kellelegi head muljet.

On ekslik arvata, et tõlkimisel piisab vaid tõlkijast. Alati on kasulik, kui keegi teine teksti värske pilguga üle vaatab. Ka keeletoimetaja võib teise keeletoimetaja toimetatud tekstist mitu viga leida. Seega tasub juba kohe kodulehe arendamise alguses kaasata töösse mõni keeleasjatundja, et tõlkimisele ei jõuaks vigadega tekst, mis teeb tõlkija töö kordi raskemaks. Scriba kinnitab, et teie kodulehe teksti vaatab pärast tõlkimist üle ka toimetaja, kes annab tööle viimase lihvi.

Kodulehe tõlkimise hinna arvutamine

Kui tahate teada oma kodulehe tõlkimise ligikaudset hinda, siis küsige seda meie tõlkekorraldaja käest. Selleks valige oma veebilehitsejas View menüüst Page Style ja sealt No Style. Niimoodi lülitate välja lehe kujundusliku poole ning alles jääb vaid HTML-i osa. Seejärel saate selekteerida kogu teksti ning kopeerida selle näiteks Wordi dokumenti ja saata see meiele hinnapäringuks.

Teie kodulehega ei juhtunud selle käigus mitte midagi, sest muudatus tehti ainult teie veebilehitsejas. Kujunduse saate täpselt samamoodi tagasi: võtate uuesti lahti View menüü ning valite Page Style'i alt nüüd Basic Page Style.

Kodulehe tõlkimiseks

  • Alustuseks peab otsustama, kui palju tasub üldse tõlkida, sest välismaalasele ei ole kogu materjal vajalik, näiteks kohaliku tähtsusega teated jms.
  • Järgmiseks peab vajaliku teksti kätte saama. Selleks vaatab meie IT-spetsialist üle lehe HTML-koodi ning edastab sealt saadud tekstimaterjali tõlkijale. Unustada ei tohi ka teksti, mis on piltidel.
  • Viimasena tuleb kontrollida ka seda, kas kõik sõnad mahuvad ära näiteks õigele menüüribale, sest eesti keelt kas või saksa keelega võrreldes on viimases pikemaid sõnu mitu korda rohkem. Kui vähegi võimalik, tuleks valida selline väljend või sõna, mis vajalikesse kohtadesse suuri muudatusi tegemata sobib.

Tõlgitud kodulehe testimine

Pärast tõlkimist ja toimetamist pannakse uus tekst kodulehele üles ning luuakse võõrkeelne leht. Enne töö üleandmist kliendile tuleb aga mitmed aspektid üle kontrollida.

  • Kas midagi täitmata jättes tuleb ikka ette õiges keeles veateade ja muu taoline, mis tagab selle, et kasutajaliides korralikult töötab.
  • Kontrollima peab ka Javascripti lahendusi, see tähendab kas piltide järgi midagi valides muutub ka kirjeldus jne.
  • Samuti tuleb meeles pidada pildimaterjali kontrollimist, sest just sellega võib uue pikema või lühema teksti sobitamisel probleeme tekkida.

Tasuta automaatsed kodulehe tõlkijad

Mitmel pool internetis on lisaks tavateksti tõlkemasinatele kättesaadavad ka programmid, mis lubavad vaid minutitega tõlkida soovitud internetilehekülje. Tuntumad neist on ehk Yahoo! Babel Fish Translation ja Google Translate.

Oma tarbeks, et lugeda näiteks prantsus- või hispaaniakeelseid ajalehti, kõlbavad need masintõlkeprogrammid üsnagi hästi, sest hoolimata veidi kohmakast lausestruktuurist ja kohati üsna naljakatest väljenditest saab programm mõttest ikkagi aru. Google Translate'i saab 2009. aasta algusest kasutada ka eesti keeles, teiste programmide puhul peab oskama mõnda võõrkeelt.

Tasulised automaatsed kodulehe tõlkijad

Leidub ka päris mitu ettevõtet, kes pakuvad masintõlget tasu eest. Näiteks Language Weaveri pakutavate programmide kohta saab rohkem lugeda meie tõlkeprogrammide lehe alt. Huvitav oleks ehk teada, et tõlketarkvaraga tegelev firma Systran on loonud ka spetsiaalse tarkvara, mis on mõeldud kodulehtede tõlkimiseks.

Nimelt saab osta endale SYSTRANLinksi tarkvara, mis on põhimõtteliselt kodulehe rakendus. Programm tuleb lisada oma kodulehele, kust kõik külastajad saavad ise valida, mis keeles nad lehte lugeda tahavad – SYSTRANLinks tõlgib paari minutiga kogu veebilehe.

Lisaks saab programmile õpetada termineid, mida ollakse harjunud kasutama. Siiski ei saa keegi garanteerida, et tõlge tuleb grammatiliselt korrektne. Kõige suurem miinus on see, et tarkvara oskab ainult kõige levinumaid keeli ning eesti keele lisandumist sellesse nimekirja võib veel pikka aega oodata.

» Küsi hinnapakkumist kodulehe tõlkele…