Pakume soodsalt raamatupidamise aastaaruannete tõlget. Küsi pakkumist meilt!

Kasutusjuhendi tõlge

Üks mitmest tarbetõlke teenusest, mida Scriba pakub, on kasutusjuhendite tõlkimine, mis seisneb erinevate tehnikatekstidega töötamises, näiteks fotograafia või kliimaseadmete vallas. Nii nagu teiste spetsiifiliste tekstidega töötamine, eeldab ka kasutusjuhendite tõlkimine eriettevalmistust ning piisavate teadmiste ja kogemuste olemasolu.

Scriba tõlkebüroo garanteerib oma klientidele, et otsib oma andmebaasist tõlkija, kes on antud valdkonnas kõige kompetentsem, ning tagab selle, et teksti toimetaja oleks vastava kvalifikatsiooniga. Ühtlasi tuleb meeles pidada, et tõlkija ja toimetaja peavad olema suutelised teksti korrigeerima nii, et see oleks arusaadav tavakasutajale ja mitte ainult spetsialistile. Tiheda koostöö tulemusel kliendiga jõuavad meie tõlkijad ja toimetajad parima lahenduseni. Kogu meie tööprotsessi on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Globaliseeruvas maailmas muutub järjest tähtsamaks firma laiendamine ja uute turgude vallutamine ning selleks on vaja viia oma tooted vastavusse erinevate kultuuride vajadustega. Klient suhtub alati paremini sellistesse firmadesse, mis on võimelised suhtlema oma klientidega nende emakeeles. Seega, lisaks teie dokumentide ja kodulehe tõlkimisele ning lokaliseerimisele aitame ka teie firma tooteid edukalt turustada, varustades teid kvaliteetselt koostatud, tõlgitud, toimetatud ja korrektuuri läbinud kasutusjuhenditega.

Ekslikult võib arvata, et kasutusjuhendeid on lihtne tõlkida, kuna tegemist on ju enamjaolt lühikeste ja selgete lausetega, millest ei ole võimalik mitut moodi aru saada. Tegelikkuses erinevad kasutusjuhendid teistest tekstidest oma ülesehituse ja keelekasutuse poolest, mistõttu on vajalik, et tõlkijal oleks selles vallas piisavalt kogemust, et tagada parim tulemus.

 • Kindlasti tuleb selgeks teha sihtgrupp, kellele tõlgitav tekst suunatud on, sest tavakasutajale mõeldud tekst erineb oma keelekasutuselt spetsialistidele kirjutatud tekstist. Esimesel juhul on kasutatud vähem erialaspetsiifilisi mõisteid ja need on lahti seletatud, samas kui spetsialistidele mõeldud tekst on põhjalikum ja keerukamate terminitega.
 • Tähtis on silmas pidada, et juhendite ja tavakeele süntaks on mõnevõrra erinevad. Näiteks on juhendites kasutatud väga palju käskivat kõneviisi, tekst on instruktiivne, mistõttu on oluline jälgida teksti just selles järjekorras, nagu see esitatud on. Kuigi kasutusjuhendite ülesehitus on tavaliselt loogiline ja sõnastus selge, võib ka erandeid leiduda. Just sel põhjusel otsime iga projekti jaoks vastava kvalifikatsiooniga tõlkija, kes tunneb keelt ja keelekeskkonda hästi ning nende eripärasid piisavalt.
 • Arvestada tuleb ka jooniste ja piltide rohkusega ning sellega, et neid selgitav tekst peab olema võimalikult arusaadav. Siinkohal on oluline koostöö kliendiga, kes oskab aidata terminoloogiaga ja varustab tõlkijat erinevate abimaterjalidega, sh tootespetsialistide teadmistega. Soovi korral kohandame kõik pildid sihtkeelega ning kujundame ja küljendame tõlkematerjali vastavalt kliendi vajadustele.

Kasutusjuhendi tõlkimise tööprotsess

Kasutusjuhendi tõlget tellides on oluline, et tegemist oleks juhendi viimase versiooniga, kuhu enam muudatusi ei tehta, sest poole tõlkimise pealt ilmsiks tulevad uuendused tähendavad lisatööd ja täiendavaid kulutusi.

Kui peaks vajalikuks osutuma, anname keelenõu ka algse dokumendi koostamisel. Sama tõlkebüroo toimetajate kasutamisel esmase juhendi kirjutamisel on ka see eelis, et keeletoimetaja oskab vältida nüansse, mis võiksid tõlkimisel probleeme tekitada, ning järgnevad tööetapid sujuvad kiiremini.

Järgnevalt on oluline, et fail oleks salvestatud võimalikult lihtsalt redigeeritavas formaadis, näiteks MS Office'is. Paberil esitatav tekst tekitab lisakulutusi, kuna kasutusjuhendi puhul nõuab lisatööd piltide skaneerimine ja kujundamine, mida on võimalik vältida. Mida lihtsamini tõlkija tekstile ja selle osadele ligi pääseb, seda kiiremini jõuab valmis töö kliendini. Samas võtab Scriba tekste vastu igasugustes formaatides.

Kasutusjuhendi tõlkeprotsess koosneb järgmistest etappidest:

 • kliendiga projekti tingimustes (tähtajas, kujunduses) kokkuleppimine;
 • meeskonna moodustamine;
 • uurimistöö (terminibaasi koostamine), tõlkimine ja lokaliseerimine;
 • korrektuur ja toimetamine;
 • kujundamine ja küljendamine ning töö viimane kontroll;
 • tõlke saatmine kliendile;
 • kliendipoolne tagasiside ja paranduste tegemine;
 • projekti lõpetamine.

Koostöö kliendiga

Igasuguse tõlketöö puhul on oluline koostöö kliendiga. Lühidalt öeldes on siinkohal olulised järgmised punktid:

 • terminibaas või ettevõtte ametisläng,
 • võimalusel tõlgitava toote või teenuse täpsem tutvustus,
 • tagasiside kliendilt.

See tähendab, et lisaks tõlketöö sihtgrupi kindlakstegemisele ja tähtaja määramisele on väga oodatud kliendipoolne abi terminoloogia osas. Kõigil firmadel on välja kujunenud eelistatud terminid ning nii mõnedki on kokku pannud oma andmebaasi, millega varustamine oleks tõlkijale väga suureks abiks.

Kui terminibaasi veel olemas ei ole, siis oleme valmis seda koostama ning tõlkimise käigus täiendama. Oluline on terminibaasi loomisse kaasata kõik oma firma kontorid või toodete edasimüüjad erinevates riikides, sest need oskavad anda informatsiooni just kõne all oleva riigi ja toote kohta. Kui olete juba Scriba püsiklient, suudame korduvate tööde puhul tagada lühema tähtaja, kuna terminoloogia on tuttav ning kliendi eelistused teada.

Kasutusjuhendeid tõlkides oleks väga suureks abiks see, kui tõlkija saaks juhendis käsitletavat masinat ise proovida, et kontrollida, kas kõik on piisavalt arusaadav. Lisaks teeb masina nägemine ja proovimine selle kirjeldamise lihtsamaks.

Vägagi oodatud on ka kliendi tagasiside tehtud tööle, mis on projekti viimane etapp. Firma spetsialistide tehtud parandused just terminite ja stiili koha pealt aitavad meil oma tööd parandada ning olla järgnevaid tõlkeid tehes täpsemad. Samas ei saa Scriba tagada tõlke head kvaliteeti, kui klient ise pärast töö valmimist meiega konsulteerimata sinna hulgaliselt parandusi teeb.

Kasutusjuhendi tõlkija kvalifikatsioon

Üldiselt näitab tõlkepraktika, et tõlkija peaks tõlkima emakeelde, kuna just oma kultuuri ja keele nüansid on talle kõige tuttavamad. Samas on eesti keele puhul tegemist keelega, mille rääkijaid ei ole maailmas just eriti palju ning seetõttu peavad meie tõlkijad olema valmis tõlkima ka võõrkeelde. Siinkohal peakski ümber lükkama laialt levinud arusaama, nagu tähendaks võõrkeelde tõlkimine paratamatult halba kvaliteeti.

 • Esiteks ei saa kunagi väita, et kõik oskavad oma emakeeles grammatiliselt laitmatut ning soravat teksti kirjutada. Ei tohi unustada, et tõlkimine eeldab ka head kirjutamis- ja väljendusoskust ning keegi ei saa eeldada, et inimene, kes on tuttav näiteks muusikakeskuse hingeeluga, oskab sama hästi kirjutada ja tõlkida ka selle kasutusjuhendit.
 • Teiseks on tõlkija konkreetse erialaga tegelenud mitmeid aastaid ja tuttav teise riigi dokumentatsiooni, kasutusjuhendite ülesehituse ja keelekasutusega ning tal on tõenäoliselt piisavalt kogemusi ka teksti lokaliseerimiseks.

Kasutusjuhendite lokaliseerimine

Kasutusjuhendite tõlkimisel on oluline ka lokaliseerimine ehk materjali kohandamine sihtkeele kultuuriga. Praegusel juhul tehnikat ja erinevaid masinaid silmas pidades omavad tähtsust näiteks järgmised punktid:

 • elektrisüsteemide erinevuste märkamine ning nendega arvestamine;
 • telefonide erinevad töösagedused;
 • kuupäeva, aadressi jms vormingud.

Toodete lokaliseerimine tagab võõral turul suurema edu, sest tulevastel klientidel on lihtsam teksti mõista, ning loomulikult eelistavad kliendid firmasid, mis on võimelised kohalike tavadega adapteeruma.

Lisateenused

Kasutusjuhendite puhul on lisaks tõlkimisele tõenäoliselt vajalikud ka mitmed lisateenused, nagu näiteks küljendamine ja kujundamine. Kasutades DTP-d (Desktop Publishing) ehk kompaktkirjastamist, paneme tõlkematerjali kokku just nii, nagu klient soovib, ning juhend võib minna tõlkebüroost otse trükikotta.

» Küsi hinnapakkumist kasutusjuhendi tõlkele…