Pakume soodsalt raamatupidamise aastaaruannete tõlget. Küsi pakkumist meilt!

Filmitõlge

Filmitõlkega puutuvad kõik meist kokku nii kinos käies kui kodus telekat vaadates ning seega jäävad sealt nii mitmedki vead ja puudujäägid paljudele silma. Loomulikult ei ole aktsepteeritav, kui igas subtiitris on paar-kolm näpuviga, lisaks veel tõlkevead, kuid tegelikkuses on filmitõlke juures päris mitu asja, millega tõlkijad arvestama peavad ning mis selle keeruliseks teevad. Järgnevalt ongi lahti seletatud peamised põhimõtted, mis filme tõlkides kehtivad.

Filmide tõlkijad peavad kokku puutuma mitmete raskustega.

  • Pealtnäha üsnagi igapäevastes jutuajamistes võib ette tulla erialaspetsiifilisi termineid ning ainult teatud kultuuriruumis levinud väljendeid.
  • Subtiitritel on aja- ja ruumipiirangud, väga kindlalt peab järgima seda, et tekst ekraanile ära mahuks ja vaatajad seda lugeda jõuaks.
  • Dubleerides peab vaatama, et tekstid oleksid enam-vähem ühepikkused.
  • Enne tõlkima hakkamist peab selgeks tegema kõik tehnilised lahendused: mis kujul klient teksti soovib, mis formaadis on originaalfail, mis formaadis peaks olema lõpptulemus ja nii edasi.
  • Ette võib tulla juhtumeid, kus peab tõlkima ilma muukeelse subtiitrifailita ning põhiliselt kuulmise järgi. See võib omakorda parajaks katsumuseks kujuneda, kuna helikvaliteet ei pruugi alati just kõige parem olla. Üldiselt eelistavad tõlkijad tööd teha kas käsikirja või võõrkeelse põhja abil, nii väheneb ka võimalike vigade arv.
  • Tihti võib ka nii olla, et tõlkija peab oma töö tegema puhtalt subtiitrifailile tuginedes, filmi nägemata. Paratamatult võib niimoodi tõlkesse vigu sattuda, sest pildi nägemine võib aidata paljudest asjadest paremini aru saada.

Päris tihti võib tunduda, et see töö ei ole raske, sest paljudes filmides ja seriaalides on üsnagi igapäevane keel, mille tõlkimine ei tohiks raskusi tekitada. Samas kui mõelda selle peale, mida me kõik televiisorist vaatame, siis on seal nii mõnigi arstisari, politseisari, kus on suurel hulgal kriminalistika termineid, filmides tegeletakse keskkonnakaitse, diplomaatia ja veel paljude muude valdkondadega. Seega peab filmide tõlkija olema valmis igasugusteks üllatusteks, mis ühes filmis ette võivad tulla.

Peale selle peavad filmide tõlkijad hakkama saama kõikvõimalike kultuuriliste vihjete ja fraasidega, mida on eriti raske tõlkida, kuna lisaks ajapiirangule on veel kindlaks määratud, kui palju teksti korraga ekraanile mahub. Kui näiteks dubleerimisel on mõnikord võimalik väljendit pikemalt lahti seletada või isegi öeldut muuta, siis subtiitritega on selliseid muudatusi raskem teha.

Nii peabki tegema pidevalt raskeid otsuseid, kuidas ja mida tõlkida, vastavalt sellele, kui palju täheruumi antud on. Igal tõlkijal on kahju jätta kõrvale ilus, kõlav väljend ning panna selle asemel midagi tavalisemat pelgalt sellepärast, et ruumi ei ole piisavalt.

Väga palju tõlkeid filmidele leiab ka lihtsalt internetist otsides, kuid nende kvaliteeti ei tasu alati usaldada. Kuigi võib sattuda isegi üsna hea tõlke peale, leidub nendes tavalisest rohkem tõlke- ja õigekirjavigu, kuna neid tõlgivad enamjaolt asjaarmastajad ning tööd tehakse üldjuhul kuulmise järgi. Samas ei ole vist kedagi, kes ei oleks nurisenud odavate DVD-de halva tõlke pärast, nii et hoolikas tasub olla igal juhul.

Kui tahate kvaliteetset filmitõlget võimalikult kiiresti, siis pöörduge kindlasti meie poole. Siiski palume meeles pidada, et kuigi filmiklipp võib lühike tunduda, võib tõlkimist vajav tekst üsnagi pikk tulla ning seega soovitame selleks tööks piisavalt aega varuda. Kui kaua mingi video tõlkimine aega võiks võtta, küsige meie käest ja te saate võimalikult kiiresti esialgse hinnangu ja soovi korral ka ligikaudse maksumuse.

Kui kaua võtab filmide tõlkimine aega?

Nagu iga tõlkimise juures, peab ka subtiitritega töötamisel piisavalt aega varuma. Siinkohal mängivad ajakulu juures rolli mitmed asjaolud.

  • Kõige kiiremini läheb siis, kui kliendile piisab tekstist, mis on kirjutatud näiteks Microsoft Wordis, sest siis peab tõlkija tegelema ainult tõlketöö ning hea ja selge sõnastusega.
  • Järgmiseks sõltub palju žanrist ja tekstist, igapäevane kõnekeel võtab arusaadavalt vähem aega kui kahe arsti omavaheline jutt operatsioonisaalis.
  • Ajakulu pikendab ka see, kui tõlkija peab väga palju tegelema tehnilisema poolega. Näiteks subtiitrite ajakoodide paika panemine võib kordades rohkem aega võtta kui tõlkimine ise, lisatööd tekitab ka failide konverteerimine ühest formaadist teise.
  • Kindlasti läheb tõlkimine kiiremini siis, kui tõlkijal on tööks olemas subtiitrifail või käsikiri ja teksti ei pea tõlkima kuulmise järgi

Piirangud filmisubtiitrite tõlkimisel

Peamised kaks piirangut, mida subtiitrite tõlkimisel silmas peab pidama, on ruumi- ja ajapiirang.

Ruumipiirang tähendab seda, et klient määrab kindlaks, mitu rida ja mitu tähemärki ekraanile korraga lastakse. Ridasid on tavaliselt kaks, aga tähemärkide puhul võib see number varieeruda, jäädes näiteks 30-60 vahele. Seega peab tõlkija kogu vajaliku teksti sellisesse lühikesse juppi ära mahutama ning seepärast jäetaksegi paratamatult mingi osa teksti välja. Ruumiga arvestamisel tuleb paika panna ka see, kuidas read jagunevad.

Ajapiirang tähendab seda, et subtiiter on ekraanil teatud arvu sekundeid. See oleneb paljuski sellest, kui palju üks tegelane järjest räägib. Kui järgmine oma vastusega ootab, võib subtiiter ekraanil natuke kauem olla, kuid pikema järjestikuse jutu puhul võib ühe lause jaoks ekraanil aega olla vaid paar sekundit.

Subtiitrite ajastamine

Üks kõige aeganõudvamaid töid subtiitrite tõlkimise juures on nende ajastamine ehk ajakoodide paika panemine. Kui tõlkijal on olemas subtiitrifail, kus on juba originaaltekst koos ajakoodiga, siis ei ole vaja oma pead sellega vaevata. Võib aga juhtuda, et seda ei ole, ning siis tuleb ise käsitsi kõik ajad paika panna, nii et subtiiter oleks ekraanil täpselt sellel ajal, kui vastav jutt ka helina kõlab.

Ajastamise puhul peaks arvestama, et ka paarikümneminutilise lõigu puhul võib kaks-kolm tundi minna tõlkimiseks ja ligikaudu kaks korda rohkem aega ajakoodide paika panemiseks.

Subtiitrite tõlkimise tarkvara

Nii nagu tavalisegi tõlkimise puhul, tehakse suurem osa tööd subtiitritegagi spetsiaalsete programmidega. Erinevalt väga paljust muust tarkvarast, on meil kõige sagedamini kasutatavad subtiitrite tõlkimise programmid, Subtitles Translator ja Subtitle Workshop, kättesaadavad vabavarana.

Need programmid teevad tõlkijate töö võimalikult lihtsaks, tagades mugavad töötingimused ning võimaluse kontrollida, kas kõik töötab korrektselt.

Dubleerimine

Dubleerimine on subtiitrite tõlkimisest mõnevõrra erinev.

Kui subtiitrite puhul jääb originaaltekst alles ning inimesed, kes teksti loevad, kuulevad ikkagi ka võõrkeelset juttu, siis dubleerimise puhul räägitakse tõlgitud tekst originaalile peale ning viimast vaataja enam ei kuule.

Ruumipiirangust kinni pidamise asemel peab jälgima, et tekstid oleksid enam-vähem ühe pikkusega, sest muidu võib tekkida viivitus või kõlab eestikeelne tekst siis, kui tegelane enam suud ei liiguta.

Mõnes mõttes on see muidugi parem, sest filmi vaadates ei pea pingutama lugemisega ning lisaks ei pea dubleerimisel ruumipiiranguga vaeva nägema. Dubleerimine jätab tõlkijale ka rohkem mänguruumi, sest tavaliselt julgetakse siin teksti rohkem muuta, kuna vaataja originaali ei kuule. Teinekord võib see eriti silma paista multifilmide eestindamisel, kus tegelastel võivad olla eestipärased nimed ning ka vihjed teksti sees käivad kohalike asjade kohta.

» Küsi hinnapakkumist filmitõlkele…