Till avtalskunder erbjuds översättningar till förmånligare priser!

Om ert företag behöver översättningar ganska ofta och i större volymer, rekommenderar vi att kontakta oss för ett kundavtal. Som en främsta bonus erbjuds rabatter från vår reguljära prislista, både för kortare och mera omfattande och komplicerade texter. Vid omfattande översättningar kan vi erbjuda betydligt förmånligare priser, speciellt om ni meddelar oss om ert behov i god tid. Så har vi lättare att planera våra uppdrag och vår verksamhet, och översättare får tillräckligt med tid för att sätta sig in i ämnet.

Avtalskundens status hos oss medför även den viktiga fördelen att vi upprättar en korrekt termbas för er som kompletteras kontinuerligt. Alla företag har säkert utvecklat sin egna företagsspecifika jargong som används med företräde i interna dokument och olika trycksaker. Att översättaren känner till och använder den jargongen i sitt arbete är mycket viktigt och bör strikt följas. Om ni beställer alla översättningar hos oss som avtalskund, kan vi upprätta en termbas för ert företag som vi kompletterar och utvecklar vidare med varje ny översättning. Så behöver ni inte bekymra er om fel i samband med en inadekvat eller felaktig användning av viktiga termer.

Om ni är intresserade av att teckna kundavtal hos oss, är ni välkomna att kontakta oss via vår hemsida, e-post eller telefon. Vi besvarar gärna alla era frågor senast inom en timme.

Bli avtalskund hos oss och få översättningar till förmånligare villkor…