Översättningstjänster

Översättningsbyrå Scriba erbjuder översättningstjänster på följande språk: armeniska azerbajdzjanska, bulgariska, spanska, kinesiska, holländska, engelska, italienska, japanska, grekiska, latin, litauiska, lettiska, makedonska, norska, polska, franska, svenska, rumänska, tyska, finska, danska, tjeckiska, turkiska, ungerska, ukrainska och ryska.

Översättningar
Vid behov erbjuder vi även snabböversättningar och jobbar på helgerna, dock får man då räkna med ett något högre pris. Om kunden är nöjd med vårt arbete och vill använda Scribas översättningstjänster i framtiden, lönar det sig att teckna ett kundavtal hos oss med förmånliga priser för våra tjänster.
» Begär prisoffert för en översättning…
Tolkning
Tolkning används såväl på konferenser, möten som på andra evenemang där det är viktigt att informationen skall nå alla åhörare så snabbt som möjligt. Priset för tolkningstjänster beräknas per timme. Vid en första anblick kan timpriset kännas skrämmande högt, men man får inte glömma att tolkning föregås av grundliga förberedelser, där tolken sätter sig in i ämnet, eventuella föredrag och terminologin som används.
» Läs närmare om tolkning…
Korrekturläsning och granskning
Korrekturläsning innebär att texten kontrolleras för språkriktighet och eventuella tryckfel. Tryckfel kan omfatta olika tekniska missar, såsom ett saknande mellanslag eller omkastade bokstäver. Korrekturläsarens uppgift är således att rätta till grundläggande språkfel.
» Läs närmare om korrekturläsning…
Juridiska översättningar
Juridiska översättningar omfattar rättsakter och andra juridiska handlingar som kräver yttersta precision och korrekthet av översättare.
» Läs närmare om juridiska översättningar…
Tekniska översättningar
Tekniska översättningar är ett område som förenar översättares språkkunskaper med teknikers specialkompetens.
» Läs närmare om tekniska översättningar…
Lokalisering
Lokalisering innebär att materialet anpassas efter målspråkets kultur, traditioner och lagar. Det gäller framförallt vid översättning och anpassning av programvaror och hemsidor, men allt oftare behöver även bruksanvisningar, visitkort, broschyrer mm lokaliseras.
» Läs närmare om lokalisering…
Översättning och korrekturläsning av hemsidor
Även vid översättning av hemsidor har språkgranskare en viktig roll att spela. Dock kan man konstatera att vid framställning av hemsidor ligger fokus oftast på layouten och programmeringskoden, och den språkliga aspekten kommer i skymundan. Vid översättning av hemsidor har vi korrekturläst både estniska och översatta texter och korrigerat alla tryck- och stavfel. Inkopiering av texten från hemsidan kan ni överlåta till oss, för att inget (sidans beskrivning, alternativtext till bilder, felmeddelanden mm) skall missas.
» Läs närmare om översättning av hemsidor…
Översättning av bruksanvisningar
Man kan ha en missuppfattning att det är lätt att översätta bruksanvisningar som oftast använder korta meningar och ett tydligt språk som inte skall gå att missförstå. Bruksanvisningar skiljer sig från andra texter för sin uppbyggnad och sitt språkbruk, vilket kräver att översättaren har erfarenhet inom området för att garantera det bästa resultatet.
» Läs närmare om översättning av bruksanvisningar…
Filmöversättning
Den som översätter filmer måste vara beredd på att hantera texter inom väldigt många olika områden och samtidigt ta hänsyn till tekniska begränsningar. Dessutom måste filmöversättare klara av olika kulturtypiska uttryck och fraser som är extra svåra att översätta, inte minst om textvolymen som samtidigt får plats på skärmen är begränsad, precis som tiden.
» Läs närmare om filmöversättning…

Kunder om oss

Tolkning

Vi har förlitat oss på översättningsbyrå Scriba i en av våra viktigaste uppgifter – att förmedla oss till våra kunder. Det viktigaste nyckelordet i en samarbetsform som sådan är tillit, som veterligen växer med tiden och erfarenheten. Efter en kort tid kan vi av egen erfarenhet säga att Scribas team vet mycket väl betydelsen av hållna tider, flytande samarbete och fullt engagemang i sitt yrke. Vi hade glädje att konstatera att de tog hand om vår beställning som om den hade haft livsavgörande betydelse även för dem, vilket ju avsevärt minskar beställarens oro om kvaliteten. Kristiina

Översättningar

Vi har anlitat Översättningsbyrå Scriba för översättning av broschyrer om fläktar och annan ventilationsutrustning till finska. Översättningarna blev klara exakt vid avtalad tid. Vid tekniska översättningar behöver man ofta göra ett flertal korrigeringar i texten efteråt, men Scribas översättning hade ett mycket professionellt utförande med exakta tekniska termer. Översättningen av fraserna som vi lade till senare fick vi på samma dag. Även prisnivån var väl överkomlig. Därför kommer jag att anlita Scriba även i fortsättningen och kan med säkerhet rekommendera dem till alla andraMargus

» Begär prisoffert för en översättning…