Översättning av hemsidor

Översättning av hemsidor

I modern tid utgör en hemsida företagets främsta visitkort, speciellt om dess tjänster och produkter säljs på exportmarknaden. Därför är det viktigt att en hemsida först och främst har texter på korrekt modersmål som sedan är korrekt översatta till önskade främmande språk. Förutom översättare behövs här även insatser från en dataspecialist som först tar fram hela texten från webbsidan och sedan, efter att den är översatt och granskad, återigen anpassar den till webbsidans layout och kodning.

Översättning av hemsidor omfattas i stort också av lokalisering, eftersom förutom översättning av texten kan även flera andra ändringar behöva göras:

  • Till exempel kan vissa bilder och ibland även vissa färger behöva bytas ut för att webbsidan skall vara accepterad i en annan kultur.
  • Även vanebilden kan spela en viktig roll, t.ex. om människor är vana vid att få informationen presenterad i en viss ordning och på ett visst sätt.

Här kan man dra en parallell med reklam till exempel. Det som är skämtsamt eller intressant för en fransman, kan uppfattas som opassande eller bara konstigt för en estländare.

Vad är det som gör översättningen av webbsidor så komplicerad

Översättning av webbsidor är komplicerad därför att texten inte levereras i färdiga filer utan måste s.a.s. plockas ihop från webben. Allra först är det viktigt att komma överens med kunden, vilka sidor behöver översättas. Oftast är det så att en webbsida innehåller mer information på originalspråk än den på främmande språk. Det kan vara så av den anledningen att en del av informationen har endast lokal betydelse.

Dock, om någon del av webbsidan inte behöver översättas, kan det vara nödvändigt att ändra på sidans layout, då vissa länkar, menyrader, valmöjligheter eller annat liknande som inte behövs i en annan språkversion måste tas bort från sidan. Det kan lämna kvar tomma utrymmen på sidan, som måste fyllas. För det erbjuder vi hjälp från vår grafiska formgivare, i nära samarbete med kunden.

Som nästa steg måste man identifiera all text som behöver översättas på sidan, däribland alla menyer, felmeddelanden, texten för knappar (spara, ångra mm), hemsidans titel, interna länkar och mycket annat. När en webbsida behöver översättas bör man tänka på att textmängden är betydligt större än man kan tro från början.

Våra översättare samarbetar med vår IT-expert och vid behov eller möjlighet även med kundens sakkunniga som är insatta i de webblösningarna som skall översättas. Vår certifierade specialist har kunskaper för att kunna erbjuda bra hjälp till översättare vid översättning av webbsidor och resultatet blir alltid en korrekt översatt och fungerande webbsida.

Även en språkgranskare har en viktig roll att spela vid översättning av webbsidor. Dock kan man konstatera att vid framställning av hemsidor ligger fokus oftast på layouten och programmeringskoden och den språkliga aspekten kommer i skymundan. Oftast är den bakomliggande orsaken viljan att spara, som i själva verket kan ge motsatt effekt, då slarvigt språk och en felspäckad text definitivt inte lämnar ett bra intryck.

Det är fel att tro att räcker det endast med en översättare för en översättning. Det kommer alltid till nytta när en annan person ser över texten med nya ögon. En språkgranskare kan hitta flera fel i en text som en annan språkgranskare redan har granskat. Därför bör man redan i startskedet av sin hemsideutveckling ta hjälp av en språkkännare för att en felfri text skall kunna levereras till översättaren. Scriba försäkrar att den översatta texten för er hemsida efteråt granskas av en specialist som gör den sista finslipningen.

Att tänka på vid översättning av en webbsida

  • Till en början måste man bestämma hur mycket av materialet som behöver översättas, då en utländsk läsare kanske inte behöver ta del av all information, såsom lokala meddelanden mm.
  • Efter det behöver man tillgång till texten som skall översättas. För det ser vår IT-specialist över webbsidans HTML-kod och levererar dess textmaterial till översättaren. Man bör inte heller glömma texten i bilderna.
  • Slutligen kontrolleras om alla ord får plats på sin menyrad, då t.ex. estniska innehåller betydligt fler långa ord än t.ex. tyska. Om möjligt bör man på sådana ställen välja uttryck eller ord som passar in utan att behöva göra stora ändringar i layouten.

Testning av en översatt webbsida

Efter översättning och granskning hängs den nya texten upp på webben och en ny sida på det nya språket skapas. Innan dess slutleverans till kunden måste dock vissa saker kontrolleras.

  • Bl.a. om felmeddelanden o. dyl. visas på rätt språk om användaren gör någonting fel, och andra liknande saker som säkrar användargränssnittets felfria funktion.
  • Även Javascript lösningar måste kontrolleras, bl.a. om bilder överensstämmer med beskrivningarna mm.
  • Man bör inte heller glömma att granska bildmaterialet, för dess anpassning till textens nya, förlängda eller förkortade version kan orsaka problem.

Avgiftsfria verktyg för automatisk översättning av webbsidor

Flera aktörer på internet erbjuder förutom vanliga textöversättningsverktyg även sådana gratisprogram som kan översätta en vald webbsida till önskat språk på endast några minuter. Bland de mest kända kan nämnas Yahoo! Babel Fish Translation och Google Translate.

För eget bruk, t.ex. för läsning av franska eller spanska tidningar, duger dessa automatiska översättningsprogram någorlunda bra, bortsett från den klumpiga meningsstrukturen och dels nästan skrattretande uttryck förstår man innebörden i stort.

Avgiftsbelagda verktyg för automatisk översättning av webbsidor

De erbjuder programvaran SYSTRANLinks som i princip är en applikation till webbsidan. Med hjälp av det programmet på er hemsida kan alla besökare själva välja på vilket språk de vill läsa sidan - SYSTRANLinks översätter hela webbsidan med ett par minuter.

Man kan även lägga in egna invanda termer i programmet. Dock kan man inte garantera att översättningen har korrekt grammatik. Det största minuset är att programmet ”kan” endast de vanligaste språken och det kan ta ett bra tag innan estniskan finns med på den listan.

» Begär prisoffert för översättning av er hemsida…