Kotisivun käännös

Kotisivun käännös Yritysten tärkein käyntikortti on nykyään yrityksen kotisivu, erityisesti silloin, kun palveluita ja tuotteita myydään ulkomaille. On siis tärkeää, että kotisivulla olisi käytetty kaunista äidinkieltä ja toisaalta myös se, että tekstit olisi käännetty laadukkaasti tarvittaville vieraille kielille. Kotisivun kääntämisessä tarvitaan kääntäjien lisäksi myös atk-asiantuntijaa, joka poimii aluksi koko tekstin internetistä ja siirtää käännetyn ja tarkastetun tekstin jälleen kotisivulle.

Kotisivujen kääntäminen kuuluu suurelta osin lokalisointipalveluihin, sillä kotisivulla on todennäköisesti tehtävä kääntämisen lisäksi muitakin muutoksia:

  • Joskus on vaihdettava kuvia ja myös värejä, jotta kotisivu olisi hyväksyttävä myös toisessa kulttuurissa.
  • Oma merkityksensä on myös tottumuksilla - missä järjestyksessä ihmiset ovat esimerkiksi tottuneet tietoja lukemaan ja miten tiedot on esitetty.

Kotisivun kääntämisen vaativuus

Kotisivun kääntäminen on vaativaa, sillä teksti ei ole tiedoston muodossa, vaan se on kerättävä sivulta. Ensin tulee sopia asiakkaan kanssa, millaiset kotisivun muodostavat sivut on käännettävä. Yleensä on niin, että äidinkielellä on aineistoa enemmän kuin vieraalla kielellä. Tämä johtuu osittain myös siitä, että osa tiedoista on paikallista tietoa.

Jos jokin osa kotisivusta jää kääntämättä, niin joskus pitää kotisivun ulkomuotoa muokata, poistaa siitä esimerkiksi joitakin ylimääräisiä linkkejä, valikkopalkkeja, valintavaihtoehtoja tai muuta sellaista, joita muulla kielellä ei tarvita. Kotisivulle saattaa tällöin muodostua joitakin tyhjiä paikkoja, jotka on täytettävä. Tähän ongelmaan tarjoamme muokkaajamme apua, ja toimimme yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Seuraavaksi on katsottava, missä käännettäväksi tarkoitettu teksti on, sillä käännettävä on kaikki valikot, virheilmoitukset, painikkeissa (tallenna, poista jne.) olevat käskyt, kotisivun otsikko, kotisivun sisäiset linkit ja paljon muuta. Kotisivun kääntämisessä on huomioitava myös se, että tekstiä on usein enemmän, kuin alustavasti luullaan.

Kääntäjämme ja IT-asiantuntijamme työskentelevät yhdessä ja tarvittaessa myös yhteistyössä asiakkaan asiantuntijan kanssa, joka on perehtynyt käännettävän kotisivun ratkaisuihin. Sertifioitu asiantuntijamme pystyy auttamaan kääntäjää kotisivun kääntämisessä ja yhteistyön lopputuloksena syntyy laadukkaasti käännetty ja toimiva kotisivu.

Myös kielentarkastajalla on kotisivun kääntämisessä oma roolinsa. On kuitenkin todettava, että usein huomioidaan kotisivuissa vain sen ulkomuoto ja ohjelmointikoodi, kotisivun kielellinen puoli jää vähemmälle huomiolle. Syy siihen on yleensä säästäminen, mutta sellainen säästäminen saattaa kostautua, sillä huolimaton ja virheellinen kielenkäyttö ei välitä yrityksestä kovinkaan hyvää kuvaa.

On virheellistä luulla, että kääntämisessä tarvitaan ainoastaan kääntäjää. Aina on hyvä, jos joku tarkastaa tekstin. Myös kielentarkastaja saattaa löytää toisen kielentarkastajan tarkastamassa tekstissä useita virheitä. Sen takia kannattaa ottaa kotisivun kehittämiseen heti alussa mukaan myös joku kielen ammattilainen, jotta kääntäjä ei saisi käännettäväkseen virheellistä tekstiä, joka vaikeuttaa kääntäjän työtä entisestään. Scriba vakuuttaa, että kotisivun tekstin tarkastaa kääntämisen jälkeen vielä kielentarkastaja, joka antaa valmiille työlle viimeisen silauksen.

Kotisivun käännöksen hinnan laskeminen

Jos haluatte tietää kotisivun käännöksen alustavan hinnan, voitte laskea sen hintalaskurillamme. Valitkaa selaimessa View-valikossa Page Style ja sieltä No Style. Näin poistatte sivun muokkauspuolen ja jäljelle jää vain HTML-osuus. Sen jälkeen voitte valita koko tekstin ja kopioida sen hintalaskuriimme.

Kotisivullenne ei tapahdu tällä toiminnolla mitään, sillä muutos on tehty vain internetin selaimessa. Muokkauksen voitte palauttaa samalla tavalla ennalleen: avaatte taas View-valikon ja sieltä rivin Page Style alta Basic Page Style.

Kotisivun käännöstä varten

  • Aluksi on päätettävä, kuinka paljon kannattaa kääntää, sillä ulkomaalainen lukija ei välttämättä tarvitse koko aineistoa, mm. paikallisia tiedotteita tms.
  • Seuraavaksi on kopioitava sivulta koko käännettäväksi tarkoitettu teksti. IT-asiantuntijamme tarkistaa sivun HTML-koodin ja lähettää sieltä kopioidun tekstiaineiston kääntäjälle. Myös kuvissa olevaa tekstiä ei saa unohtaa.
  • Viimeisenä on tarkistettava, mahtuvatko kaikki sanat oikeaan valikkopalkkiin, sillä verrattaessa viron kieltä esimerkiksi saksan kieleen, viimeksi mainitun kielen sanat ovat paljon pitempiä. Jos suinkin mahdollista, on valittava sellainen ilmaisu tai sana, joka sopii tarvittaviin kohtiin ilman suurempia muutoksia.

Käännetyn kotisivun testaaminen

Uusi teksti laitetaan kääntämisen ja kielentarkastuksen jälkeen kotisivulle ja luodaan vieraskielinen sivu. Tietyt asiat tulee tarkistaa ennen työn asiakkaalle luovuttamista:

  • kuvataanko jonkin virheen johdosta välitettävä vikailmoitus oikealla kielellä tms. eli tarkistetaan, toimiiko käyttöliittymä kunnolla
  • lisäksi on tarkistettava Javascriptin ratkaisut eli muuttuuko kuvien perusteella valitessa myös kuvaus jne.
  • lisäksi on muistettava myös kuva-aineiston tarkastaminen, sillä juuri niissä saattaa syntyä eniten ongelmia uuden pitemmän tai lyhyemmän tekstin sovittamisessa.

Ilmaiset automaattiset kotisivun käännöskoneet

Internetissä on monissa paikoissa mahdollista käyttää ohjelmia, jotka mainostavat kääntävänsä halutun kotisivun vain muutamassa minuutissa. Niistä tunnetuimmat ovat ehkä Yahoo! Babel Fish Translation ja Google Translate.

Nämä käännöskoneet soveltuvat omaan tarpeeseen, kun haluatte lukea vaikka ranskan- tai espanjankielisiä lehtiä melko hyvin, sillä vaikka lauserakenne on joissakin kohdissa hieman ontuva ja joskus on käytetty outoja ilmaisuja, niin ohjelma pystyy välittämään tekstin sisällön. Google Translate on vuoden 2009 alusta saatavissa myös viroksi, muiden ohjelmien käyttämiseen on osattava jotakin vierasta kieltä.

Maksulliset automaattiset kotisivun käännöskoneet

On melko monta yritystä, jotka tarjoavat maksullista käännöskonetta. Mm. Language Weaverin tarjoamista ohjelmista voitte lukea lisää käännösohjelmien sivulta. Olisi ehkä mielenkiintoista tietää, että käännösohjelmistoja kehittävä Systran-yhtiö on luonut myös sellaisen ohjelmiston, joka on tarkoitettu kotisivujen kääntämiseen.

Voitte hankkia itsellenne SYSTRANLinks-ohjelmiston, joka on periaatteessa kotisivun sovellutus. Ohjelma liitetään kotisivuun, jossa kaikki sivulla vierailevat voivat itse valita, millä kielellä he haluavat kotisivua lukea – SYSTRANLinks kääntää koko kotisivun muutamassa minuutissa.

Ohjelmaan voidaan myös lisätä termejä, joita olette itse tottunut käyttämään. Kukaan ei kuitenkaan pysty varmistamaan, että käännös olisi kieliopillisesti oikea. Suurin haitta on se, että ohjelmisto osaa vain yleisimpiä kieliä ja viron liittämistä kielilistalle saadaan odottaa vielä pitkään.

» Pyydä kotisivun käännöksen hintatarjous…