Tekstin kielentarkastus ja oikoluku

Tekstin kielentarkastus ja oikoluku Tekstin oikoluku tarkoittaa tekstin korjaamista yleisten kielisääntöjen mukaiseksi sekä kirjoitusvirheiden korjaamista. Kirjoitusvirheitä saattavat olla erilaiset tekniset virheet, esimerkiksi välilyönnin puuttuminen tai kirjainten väärä järjestys. Oikolukijan tehtävänä on löytää ja korjata huomattavimmat kielioppivirheet.

Kielentarkastaja tekee perusteellisempaa työtä, sillä hän seuraa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös tekstin loogista rakennetta, selkeyttä, yksiselitteisyyttä, parantaa luettavuutta ja korjaa tyylivirheet. Merkittävä ero oikolukijan ja kielentarkastajan välillä on se, että kielentarkastajan on tarkistettava myös tekstissä olevat tosiasiat. Teknisen tekstin kielentarkastuksessa on esimerkiksi verrattava keskenään alkuperäiskappaletta ja käännöstä sekä korjattava käännöksessä mahdollisesti esiintyvät numerovirheet. Mutta myöskään alkuperäistekstin oikeellisuuteen ei voida aina luottaa, joten kielentarkastajan on oltava aina epäilevällä kannalla ja tarkistettava kaikki tiedot.

Kielentarkastuksen ja oikoluvun tarve

Sanotaan, että kielentarkastajan on suojattava kirjoittajaa hänen omilta virheiltään. On inhimillistä, että kirjoittaja tekee kirjoitusvirheitä ja jopa kielivirheitä. Sen johdosta onkin tarpeen, että tekstin lukisi ulkopuolinen henkilö, joka on keskittynyt virheiden etsimiseen, löytämiseen ja korjaamiseen. Hyvällä kielentarkastajalla on riittävästi kokemuksia ja tietoja, ja hän tietää, mitä pitää huomioida ja osaa tunnistaa myös tyypillisimmät virheet.

Kielentarkastajan tulisi olla ihanteellisessa tapauksessa viimeinen henkilö, jonka käsistä teksti lähtee lukijalle. Usein tilanne on kuitenkin päinvastainen, sillä kirjoittaja on kaikkivoipa ja hän sanoo aina viimeisen sanan. Kyseisestä asenteesta johtuvat ongelmat auttaa poistamaan vain yksi keino – kommunikointi. Kielentarkastajan on oltava yhteydessä kirjoittajaan tai kääntäjään sekä selvitettävä, miksi hän on joitakin korjauksia tehnyt. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos keskinäinen kommunikointi toimii.

Kielentarkastajan ja oikolukijan toiminnan perusteet

Erityyppisissä teksteissä on oma kielensä ja myös omat tyypilliset virheensä. Tieteellistä tekstiä, teknistä tekstiä, oikeus- ja hallintotekstiä, media-, kaunokirjallisuus-, käännös- jne. tekstiä tulee käsitellä eri tavalla. Mutta on joitakin kielentarkastuksen yleisiä sääntöjä, jotka pätevät kaikkiin näihin tekstityyppeihin.

  • Tekstin on oltava kielisääntöjen mukaista.
  • Kielellisen ilmaisun on oltava selkeää ja yksiselitteistä.
  • Sanavalinnan on oltava yksinkertaista ja helposti luettavaa.

Hyvän kielentarkastajan on edellä mainittujen vaatimusten lisäksi muistettava myös seuraavaa:

  • Kirjoittajan tekstiä ei saa muokata oman kielellisen maun mukaiseksi.
  • Korjauksia tehdään mahdollisimman vähän ja niiden on oltava perusteluja.

Tekstiä korjattaessa on aina ajateltava myös sen kohderyhmää, lukijaa. Jos kielentarkastaja ei ymmärrä jotakin, on todennäköistä, että myös lukija on samasta asiasta ymmällään. Sellainen ajattelutapa edellyttää toisaalta, että kielentarkastaja on keskittynyt johonkin tiettyyn aihealueeseen, mm. tekniikkaan, lääketieteeseen, oikeus- tai muuhun alaan. Kielentarkastaja saa usein luettavakseen hyvin erilaisia tekstejä ja siinä on apua luotettavista lähteistä, kielen perussanakirjasta, eri alojen sanastoista, tietosanakirjoista, sekä myös erikoisalojen asiantuntijoiden antamista neuvoista.

Mitä kielentarkastuksen yhteydessä korjataan

Tekstiä on kielentarkastuksen yhteydessä tarkasteltava kahden asian osalta: seurattavuuden tekniseltä kannalta ja kielelliseltä kannalta. Tekninen puoli tarkoittaa sitä, että rivin- ja kappaleenvaihdon käsittelytapojen on oltava oikein, kappaleet on erotettava asianmukaisesti, tavutuksen ja välilyöntien on oltava oikein jne. Kielenkäyttöä korjatessa huomioidaan myös oikeinkirjoitus:

  • yhteen ja erilleen kirjoittaminen,
  • alkukirjaimen oikeinkirjoitus,
  • numeroiden kirjoitusasu,
  • lyhenteet,
  • äänteiden oikeinkirjoitus;

sanamuodot ja sananmuodostus, sanojen merkitykset, logiikkavirheet, välimerkit, lauserakenne ja tyyli.

Käännöstoimisto Scriba on valmis tarjoamaan teille kaikkien tekstien kielentarkastusta. Teemme käännöstekstiin nopean oikoluvun tai perusteellisemman kielentarkastuksen.

» Pyydä tekstin kielenhuollon tarjous…