Käännöspalvelut

Käännöstoimisto Scriba tarjoaa käännöspalveluita seuraavilla kielillä: armenia, azeri, bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, japani, kreikka, latina, latvia, liettua, makedonia, norja, puola, ranska, ruotsi, romania, saksa, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari, ukraina ja venäjä.

Käännöspalvelut
Täytämme tarvittaessa pikatilauksia ja teemme käännöstöitä myös viikonvaihteen aikana, mutta korkeampaan hintaan. Jos asiakas on tyytyväinen meiltä saamaansa palveluun ja aikoo myös vastaisuudessa tilata tarvitsemansa käännökset Scribalta, kannattaa solmia kanta-asiakassopimus, joka tarjoaa alennusta kaikista palveluistamme. » Pyydä käännöstarjous…
Tulkkauspalvelut
Tulkkausta käytetään sekä konferensseissa, kokouksissa että muissa tapahtumissa, jossa on tärkeää, että välitettävät tiedot saavuttaisivat kuulijat mahdollisimman nopeasti. Tulkkauspalvelun hinta perustuu tuntihintaan. Hintataso saattaa vaikuttaa aluksi melko korkealta, mutta ei saisi unohtaa, että tulkkaustapahtumaa edeltää perusteellinen valmistautuminen, jonka aikana tulkki perehtyy tapahtuman aikana käsiteltäviin aiheisiin, tuleviin esitelmiin sekä aihepiirin käsitteisiin.
» Lue tulkkauksesta lisää…
Tekstin oikoluku ja kielentarkastus
Tekstin oikoluku tarkoittaa tekstissä mahdollisesti esiintyvien kirjoitusvirheiden ja väärien sananmuotojen poistamista. Kirjoitusvirheisiin lukeutuvat monenlaiset tekniset virheet, mm. välilyönnin puuttuminen tai kirjainten väärä järjestys. Oikolukijan tehtävänä on siis olennaisten kielivirheiden korjaaminen.
» Lue tekstin kielentarkastuksesta lisää…
Juridiset käännökset
Juridisiin käännöksiin lukeutuvat kääntäjältä suurta täsmällisyyttä ja huolellisuutta edellyttävät säädösten ja muiden juridisten asiakirjojen käännökset.
» Lue juridisista käännöksistä lisää…
Tekniset käännökset
Tekniset käännökset on sellainen alue, jossa kohtaavat kääntäjien kielitaito ja tekniikan asiantuntijoiden erikoistiedot.
» Lue teknisistä käännöksistä lisää…
Lokalisointi
Lokalisointi tarkoittaa käännetyn aineiston kohdekielen kulttuuriin, perinteisiin ja lainsäädäntöön sovittamista. Lokalisoinnilla tarkoitetaan useimmiten ohjelmistojen ja yritysten kotisivujen kääntämistä ja paikallistamista, mutta lokalisointia saattavat tarvita myös käyttöohjeet, nimikortit, esitteet jne.
» Lue lokalisoinnista lisää…
Kotisivun käännös ja oikoluku
Myös kotisivujen käännöksissä on oikolukijalla ja kielentarkastajalla oma tärkeä roolinsa. On tosin todettava, että huomio keskitetään usein pelkästään kotisivun ulkomuotoon ja ohjelmointikoodiin, kotisivun kieliasu jää vähemmälle huomiolle. Kotisivujen käännöksissä olemme oikolukeneet sekä viron- että muunkielisiä tekstejä, korjanneet paino- ja kirjoitusvirheet. Tekstin kopioimisen kotisivulta voitte jättää meidän tehtäväksi, jotta yksikään asia (lehden kuvaus, kuvatekstit, vikailmoitukset jne.) ei unohtuisi.
» Lue kotisivun kääntämisestä lisää…
Käyttöohjeen käännös
Voidaan virheellisesti luulla, että käyttöohjeiden kääntäminen on helppoa, sillä lauseet ovat yleensä ohjeissa lyhyitä ja selkeitä, helposti ymmärrettäviä. Käyttöohjeet poikkeavat muista teksteistä rakenteen ja kielenkäytön osalta, joten on tärkeää, että kääntäjällä on tältä alalta riittävästi kokemuksia, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.
» Lue käyttöohjeen kääntämisestä lisää…
Elokuvakäännökset
Elokuvien kääntäjän tulee olla valmis työskentelemään useita eri aihepiirejä käsittelevien tekstien parissa. Hänen on huomioitava myös käännöksen tekniset rajoitteet. Elokuvakääntäjän on lisäksi suoriuduttava monenlaisista eri kulttuureihin kuuluvista viittauksista ja käsitteistä, joiden kääntäminen saattaa olla melkein mahdotonta, sillä aikarajoitteiden lisäksi on tarkoin määritelty, kuinka paljon tekstiä näyttöön mahtuu kerrallaan.
» Lue elokuvakäännöksistä lisää…

Asiakkaat meistä

Asiakkaat meistä
Tulkkauspalvelut

Olemme antaneet käännöstoimistolle Scriballe erittäin tärkeän tehtävän – meidän edustamisen asiakassuhteissa. Luottamuksella on tällaisessa yhteistyömuodossa erittäin tärkeä rooli, ja luottamus, kuten tiedetään, saavutetaan vain ajan ja kokemusten myötä. Voimme vakuuttaa lyhyen ajan sisällä arvokkaita kokemuksia hankkineina, että Scriban tiimi on täysin selvillä siitä, mitä tarkoittavat määräajat, sujuva yhteistyö ja omalle erikoisalalleen omistautuminen. Olemme iloisina todenneet, että he huolehtivat toimeksiannostamme ikään kuin se olisi sen hetken ainoa ja tärkein tehtävä. Kyseinen asenne vähentää myös asiakkaan huolta lopputuloksen laadukkuudesta. Kristiina

Käännöspalvelut

Käytimme Scriba käännöstoimiston palveluita tuulettimien ja muiden ilmastointilaitteiden esitteiden suomentamisessa. Käännökset valmistuivat sovittuun aikaan mennessä. Teknisten tekstien käännöksiä on usein jälkikäteen korjattava, mutta Scriban tekemä käännös oli toteutettu erittäin ammattitaitoisesti ja täsmällisiä teknisiä termejä käyttäen. Käännökseen myöhemmin liitetyt yksittäiset lauseet käännettiin vielä samana päivänä. Hintataso oli myös erittäin edullinen. Kaiken sen johdosta aion käyttää Scriban tuottamia käännöspalveluita vastaisuudessakin ja suosittelen tämän käännöstoimiston palveluita myös kaikille muille. Margus

» Pyydä tulkkaus- ja käännöspalvelun hintatarjous…